1848-49: FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. E esemény eredménye nem más, mint hogy a császári hadsereg orosz segítséggel leveri a szabadságharcot.

1848 március 15 részletesebben: Kialakult Magyarországon egy fiatal értelmiségi csoport, melynek törzshelye Pesten a Pilvax kávéház volt.
1848 tavaszán a párizsi forradalom hatására cselekvésre szánták el magukat, programjukat 12 pontban határozták meg. Reggel az utcára vonultak, felkeresték az egyetemi hallgatókat, felkérték őket, hogy csatlakozzanak hozzájuk, sokan csatlakoztak. A többezres tömeg Landerer és Heckenast nyomdája elé vonult. Petőfiék itt a nép nevében lefoglalták a nyomdagépeket, majd cenzori engedély nélkül kinyomtatták a 12 pontot és a költő e napra írt jeles versét, a Nemzeti dalt.
Délután az emberek a Nemzeti múzeum előtt gyülekeztek. Ezután a pesti városházára mentek, hogy csatlakozásra bírják a város vezetését, majd felkeresték Budán a helytartótanácsot. Ezután a budai várbörtönhöz vezett a tömeg útja, s kiszabadították Táncsics Mihályt. Este a Nemzeti Színházban Katona József Bánk bánját tűzték műsorra. Végül 1848. március 15-én Pesten győzött a forradalom.

I. Miklós orosz cár levele Ferenc Józsefnek (részlet)

“Jó szíved és emelkedett szellemed jobban fog vezérelni, mint mindaz, amit mondhatnék neked. Igazságos szigort a vezetőkkel szemben, és kegyelmet a megtévedteknek, ezt látom egyedül megbízható módszernek a nyugodt stabilitás megteremtésére, ez minden, amit mondhatok.”

E jeles nap a mi ünnepünk! Éljen Magyarország!