Kos (03.21-04.20.)

Fejjel megy a falnak, vagyis mindig célratörő, mert kimeríthetetlen energiák szunnyadnak benne. Csak a jövő érdekli, sohasem tekint vissza, igazi vezér típus, aki tömegeket képes maga mellé állítani céljai érdekében, ugyanakkor naiv és nem képes ellenállni a hízelgőknek, akik folyton körülveszik. Nehezen viseli a bírálatot, és könnyen haragra gerjed, ám fejlett erotikájú szerető és remek sportoló.

Bika (04.20-05.21.)

A realitások embere, az anyagi világé, ezért semmi sem érdekli jobban, mint a megszerezhető javak, a vagyon, az élvezetek. Rajong a természetért, és amit egyszer megszeretett, soha többé nem hagyja el. Nehezen viseli a változásokat, önnön szokásainak rabja, nyíltszívű, a végsőkig becsületes, és gyűlöli a hazugságot. Otthon- és családszerető, tehetsége leginkább a zeneművészetben nyilvánul meg..

Ikrek (05.21-06.21.)

Kifelé forduló, mozgékony és intellektuális, életét kettősség jellemzi, szerteágazó érdeklődésű, ezért egy kicsit felületes is, kiváló szónok, jártas a művészetekben, szellemes, tapintatos, de kissé különc és lobbanékony, szívesen ígérget, hogy hamar elfeledkezzen az ígéreteiről. Remek üzleti érzékkel rendelkező ember, aki sikeres a szerelemben is, és imádja a futó kalandokat.

Rák (06.21-07.23.)

Érzékeny és kifinomult lélek, teljesen nyitott a világra, de ha megbántják riadtan vonul vissza a páncélja mögé. Szeretete erős, hajlamos az önfeláldozásra is. Hisz a megérzéseiben, amelyek rendszerint helyesek. Ha csalódik a valóságban, a képzelet világába menekül. Szerény és gyűjtögető típus, a leghűségesebb, legodaadóbb barát. Nehezen lesz szerelmes, ám mélyek az érzései.

Oroszlán (07.23-08.23)

Büszke, fejedelmi jellem, uralkodni vágyása hajtja előre, ezért hajlamos az önzésre, ugyanakkor hatalmas szeretet lakozik benne. Semmit sem gyűlöl jobban, mint másodiknak lenni, de ha megszerzi a hatalmat nem él vissza vele. Jóságos, nagyvonalú és hiú, ezért kedvességgel mindent el lehet nála érni. A vakmerő harcos és a bájos gyermek egyszerre fér meg benne.

Szűz (08.23-09.23.)

Éles logikájú, gyors felfogóképességű és kitartó. Emlékezőtehetsége rendkívüli, figyelme mindenre kiterjedő, kínosan rendszerető, nemcsak maga körül, hanem a lelkében is rendet tart. Szellemes, ezért ő a társaság fénypontja. Kiváló az üzleti érzéke, szigorú mind önmagával, mind másokkal szemben. Kínosan ügyel a tisztaságra, átvitt értelemben is. Rideg célszerűsége ellenére a család a mindene.

Mérleg (09.23-10.23.)

Egyensúlyra törekvő, konfliktuskerülő, büszke, öntudatos, önzetlen és igazságos. Kényelmes, halogató, békességre törekvő, művészi érzékkel megáldott, zenekedvelő, remek színész adottságai vannak. Jó a kézügyessége, családszerető, heves vérmérsékletű, gyorsan megbocsájtó. Érzelmi ember, aki rajong a szebadságáért, gyengéd és kedves szerető, bár nem feltétlenül hűséges.

Skorpió (10.23-11.22.)

 Fő jellemvonása a megközelíthetetlenség, az állhatatosság és a kitartó makacsság. Kiváló értelmi képességét céljai mindenáron való megvalósítására mozgósítja. Anyagias, a pénz természetes és nélkülözhetetlen eleme az életének. Önfegyelme határtalan, bátor, kitartó, lobbanékony természet. Uralkodni vágyik, és a képességei is megvannak hozzá. Igazi érzelmeit titok övezi. 

Nyilas (11.22-12.21.)

Őszinte, nyílt, de kiszámíthatatlan. Meglepő cselekedetekkel, hirtelen fellángoló szenvedéllyel, intellektuális kalandokkal tarkított életet él. Képzelőereje kivételes, és olyan erős, hogy már-már átcsap a valóságba. Jószívű, segítőkész, tökéletességre törekvő, aki sohasem találja meg a helyét, ezért mindig máshová vágyik, mint ahol van. élete a szabadság szüntelen keresése.

Bak (12.21-01.20.)

 Örök tervező, építő, ezért körültekintő és előrelátó is. Hallatlan becsvágya hajtja előre, és nem riad vissza semmilyen eszköz használatától céljai érdekében. Haragtartó és bosszúvágyó, nehezen bocsájt meg. Kitűnő szervező és diplomata, emlékezőtehetsége ragyogó, igazi gondolkodó. Függetlenségét minden körülmények közt megőrzi, megvesztegethetetlen, és egész életében szívósan halad a célja felé.

Vízöntő (01.20-02.19.)

 Különc vagy lángész, de mindenképpen rendkívüli személyiség. Akadályt nem ismerő, nagyra törő típus, erős akaratú, állhatatos és idealista. Szellemi függetlenségén féltőn őrködő, a művészetek és a tudományok terén otthonosan mozgó, állandóan újító, reformáló természetével sok hívet szerez. Humánus gondolkodású, szociális érzékenysége fejlett. Álarcot visel, és csak kevesen látnak mögé.

Halak (02.19-03.21)

Zárkózott, szűkszavú, gyakran lemondó, a küzdelmeket kerülő, idealista és befelé forduló, aki álomvilágban él, ugyanakkor mérhetetlen emberszeretet lakik benne. Kiemelkedő adottságai vannak a zenéhez, a tánchoz és a színészethez, különösen érzékeny lélek, erős vonzódással a misztikum iránt. Kitűnő az ízlése, és a szerelemben képes a teljes feloldódásra.